Pengampu Mata Kuliah: Dasma A. Damanik, S.Pd, M.Si

Pengampu Mata Kuliah: Hotlif A. Nope, S.Ssos, MA

Pengampu Mata Kuliah: Drs. Syamsuriadi, M.Si

Pengampu Mata Kuliah: Dr.Drs. Chrisistomus S. Oiladang, MA

Pengampu Mata Kuliah: Drs. Leonard Mallie, M.Si