Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai teori perkembangan cinta,kesiapan perkawinan, keluarga sebagai sistem; komunikasi dalam keluarga siklus kehidupan berkeluarga, keluarga ideal, parenthood,praktik pengasuhan anak,penanaman nilai dalam keluarga, kurva U dalam perkawinan, konflik dalam keluarga,kehilangan/kematian dan perceraian serta dampaknya terhadap sistem keluarga