Mata kuliah ini menyajikan konsep dasar bimbingan belajar yang meliputi latar belakang dan isu-isu belajar yang dihadapi peserta didik di sekolah, seperti phobia belajar, kegagalan dalam sekolah, drop out, stress belajar, rendahnya minat membaca, dll. melalui pemahaman tentang isu-isu belajar dan latar belakangnya, mahasiswa diharapkan dapat merancang program yang dapat mengintervensi isu-isu tersebut, melalui rancangan RPS baik berupa Bimbingan Klasikal atau Bimbingan Kelompok. Kemudian dipraktikkan di depan kelas.