Mata kuliah ini mengkaji sistem pengawasan dalam layanan bimbingan dan konseling yang berlaku pada semua jenjang pendidikan.