Mata  Kuliah  Praktek  Kayu  membahas  mengenai  langkah-langkah  dan  prosedur  dalam  melaksanakan praktikum mengenai berbagai jenis pekerjaan kayu, yang sebelumnya didahului dengan pengenalan terhadap berbagai jenis mesin pekerjaan kayu.

Pokok-pokok materi dalam mata kuliah  ini adalah:  Menggunakan dan Merawat Mesin Pekerjaan Kayu; Mesin-mesin Pekerjaan Kayu; Pembuatan Sambungan Arah Memanjang; Pembuatan Sambungan Arah Melebar; Membuat Kosen Pintu dan Membuat Konstruksi Bangunan Kayu