Mata Kuliah Pengolahan Limbah hasil Pertanian merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan kepada Mahasiswa/i semester VI,diasuh oleh tiga orang Dosen; 1.Ir.S.P.N.Nainiti,M.Sc.Agr

                                                                                          2.Ir. A.N.P.Lango,MP.

                                                                                          3.Ir.Kudji Herewila,M.Si.