Mata Kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata ini diberikan kepada Mahasiswa/i semester II Kelas Agribisnis 2 diasuh oleh dua Dosen ; 1.Drs.Ignatius Bataona,MA.

                                                                                         2.Ir.Kudji Herewila,M.Si.