Mahasiswa mampu menguasai Peraturan-peraturan Per-undang-Undangan tentang perdagangan yang berlaku di Indonesia dan bahan-bahan Jurusan PPKn, Khususnya yang berkait paut dengan hukum dagang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara