DESKRIPSI PERKULIAHAN

Teori asam-basa serta aplikasinya serta beberapa aspek termodinamika dalam kimia anorganik. Karakteristik pembentukan senyawa kovalen dan hibridisasasi, jenis tumpang tindih, teori ikatan valensi dan teori orbital molekul senyawa kovalen. Sejarah perkembangan senyawa koordinasi. Ligan dan jenis-jenisnya, bilangan koordinasi dan mampu menggambarkan geometri senyawa kompleks berdasarkan bilangan koordinasi tertentu. Tata nama senyawa kompleks. Isomer senyawa kompleks. Teori ikatan valensi dalam senyawa kompleks. Teori medan kristal. Fakta eksperimen adanya stabilisasi medankristal dan distorsi pada senyawa kompleks. Teori orbital molekul dalam senyawa koordinasi. Reaksi senyawa anorganik yang berhubungan dengan energi ikatan, prinsip entalpi dan kekuatan ikatan pengelompokan reaksi anorganik dan reaksi anorganik dalam air