Dr. Leonard Lobo, M.Kes dan Fredik Lambertus Kollo, M.Pd 3 SKS 10.35-12.25